Notícia: S’amplia el préstec interbibliotecari a tot el fons audiovisual de les biblioteques


A partir d’aquest mes de febrer el material audiovisual també es pot demanar per préstec interbibliotecari. La mesura respon a l’esperit d’aquest servei per facilitar l’accessibilitat de la col·lecció del catàleg col·lectiu de la Xarxa de Biblioteques Municipals i l’optimització eficient dels fons documentals de les biblioteques que treballen de forma coordinada i cooperativa. 

D’aquesta manera, amb el carnet de biblioteques, es pot accedir al préstec interbibliotecari per demanar llibres, DVD i CD que es troben en altres biblioteques. En el cas que el document estigui en una biblioteca de la mateixa població, el servei acostuma a ser gratuït. En el cas que estigui en un equipament d'un altre municipi, s'ha de pagar 1,50 € per cada document sol·licitat en concepte de transport.