Presentació del Diccionari de la guerra, la pau i el desarmament