Presentació del treball de recerca sobre els vallesans als camps nazis