English at the library


J.R.R. TOLKIEN, On Myth and Legend


3 d'Abril a les 19.30h.


Activitat patrocinada per Cambridge School.

Aquesta activitat està orientada a persones que tinguin coneixements d’anglès i vulguin adquirir més fluïdesa a l’hora de conversar en aquest idioma. L’únic requisit és acreditar un nivell intermedi d’anglès (l’equivalent al títol PET, previ al First Certificate).

“English at the Library” és una trobada mensual on es pot practicar l’anglès. Les converses giren al voltant de temes tractats en les obres d’autors d’origen anglosaxó. No obstant, no es requereix haver llegit o llegir  obres  d’aquests escriptors  per poder-hi participar. Les trobades són moderades per un professor nadiu de l’acadèmia Cambridge School.

Nota important: Les places són gratuïtes i limitades, cal inscripció prèvia. Per a més informació,  podeu adreçar-vos a la biblioteca.