La biblioteca en xifres - Abril

Aquestes són les estadístiques del mes d'abril:

-hem obert 21 dies
-hem tingut una mitja de 387 visites per dia.
-hem prestat 226 documents al dia.
-el fons total de la biblioteca és de 39.529 documents, dels quals:
-3.040 són CDs
-2.433 són DVD i altres documents de vídeo
-7.727 són llibres per a infantils
-25.350 són llibres per a adults
-799 són altres documents: revistes, CD-Rom, mapes...