La Biblioteca en xifres

Aquestes són les estadístiques del mes de febrer:

-hem obert 24 dies.
-han vingut 412 usuaris al dia.
-hem prestat 5.740 documents, és a dir, 239 al dia.
-els mes prestats: 985 DVD de ficció d’adults
445 novel·les d’adults
439 videos infantils
420 CD de pop-rock
-28 usuaris han utilitzat internet o ofimàtica cada dia.
-5 són els usuaris que de mitjana han usat el servei WI-FI al dia.

Aquestes són les estadístiques del Concurs de punts de llibre de Sant Jordi:

-141 participants dels quals,
-28 de 6 a 9 anys
-24 de 10 a 13 anys
-46 de 14 a 17 anys
-44 de més de 18 anys.

-16 participants tenen més de 65 anys.
-105 participants són de La Garriga.